E

[Hà Nội] Offline: Hướng dẫn Karaoke tại gia hay hơn với đầu vang số chỉnh cơ của PARAMAX

Lưu sự kiện
Sự kiện này bắt đầu từ 09:41 6/3/2019 cho đến 12:59 6/3/2019 (GMT +7)
Tên chương trình : Offline vang số DX-2500AIR DSP - PARAMAX Thời gian : 9:00 - 11:00 - Chủ nhật ngày 10/03/2019 Địa điểm : THE VUON - LUXURY GARDEN OFFICE (D2, Tầng 3 - Tháp A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) Địa điểm: THE VUON - LUXURY GARDEN OFFICE (D2, Tầng 3 - Tháp A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)
Địa điểm: THE VUON - LUXURY GARDEN OFFICE (D2, Tầng 3 - Tháp A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)
Đang tải...