E

Workshop camera: Những phong cách nổi bật trong lịch sử nhiếp ảnh đường phố thế giới - NAG Phạm Tuấn Ngọc

Lưu sự kiện
Sự kiện này bắt đầu từ 09:00 19/5/2019 cho đến 11:30 19/5/2019 (GMT +7)
Chuỗi workshop hướng dẫn chụp ảnh film: Tuần 1: Kiến thức cơ bản về nhiếp ảnh film (đã diễn ra) Tuần 2: Những phong cách nổi bật trong lịch sử nhiếp ảnh đường phố thế giới (19/5) Tuần 3: Nhận xét, biên tập ảnh film của thành viên Tuần 4: Giới thiệu nâng cao về tráng, rọi & các chất liệu khác
Địa điểm: Cafe Tinh tế, 209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3
Đang tải...