Thể loại

Các thể loại ảnh

Chia sẻ

Ảnh cưới (69 albums)

15 Ảnh 
13:46 ngày 21/3/17

n

2 Ảnh 
15/3/17

dsa

1 Ảnh 
20/1/17
9 Ảnh 
16/1/17

gif

1 Ảnh 
3/1/17
Loading albums......
Loading albums......

Thể thao (85 albums)

2 Ảnh 
09:09 ngày 22/3/17

23

1 Ảnh 
18/3/17
27 Ảnh 
16/3/17

1

1 Ảnh 
26/2/17
28 Ảnh 
19/1/17
Loading albums......
Loading albums......

Chân Dung (336 albums)

1 Ảnh 
20/2/17
10 Ảnh 
31/1/17
4 Ảnh 
29/12/16
Loading albums......
Loading albums......

Động vật (81 albums)

1 Ảnh 
19:46 ngày 24/3/17
1 Ảnh 
15:05 ngày 24/3/17
15 Ảnh 
10/2/17
1 Ảnh 
9/1/17
16 Ảnh 
6/12/16
1 Ảnh 
14/10/16
Loading albums......
Loading albums......

Film (127 albums)

?

1 Ảnh 
18/3/17
1 Ảnh 
24/2/17

GIF

2 Ảnh 
22/2/17
1 Ảnh 
14/2/17
1 Ảnh 
2/1/17
1 Ảnh 
13/12/16
1 Ảnh 
5/12/16
Loading albums......
Loading albums......

Kiến trúc (66 albums)

Lễ hội (68 albums)

Người đẹp & công ghệ (85 albums)

GIF

1 Ảnh 
23/2/17
1 Ảnh 
20/2/17
1 Ảnh 
25/1/17
1 Ảnh 
11/1/17
1 Ảnh 
19/12/16
1 Ảnh 
30/11/16
Loading albums......
Loading albums......

Macro (106 albums)

1 Ảnh 
3/3/17
4 Ảnh 
19/12/16
28 Ảnh 
20/10/16
20 Ảnh 
6/9/16
2 Ảnh 
21/7/16
1 Ảnh 
10/5/16
8 Ảnh 
7/3/16
Loading albums......
Loading albums......

Phong cảnh (387 albums)

13 Ảnh 
07:10 ngày 26/3/17
39 Ảnh 
08:23 ngày 21/3/17
6 Ảnh 
10/3/17
3 Ảnh 
9/3/17
17 Ảnh 
21/2/17
Loading albums......
Loading albums......

Sân khấu (14 albums)

3 Ảnh 
9/4/16
3 Ảnh 
2/4/16
5 Ảnh 
18/3/16
71 Ảnh 
20/2/16
1 Ảnh 
13/2/16

adu

1 Ảnh 
31/1/16
1 Ảnh 
1/1/16
Loading albums......
Loading albums......

Sinh hoạt & đời thường (295 albums)

254 Ảnh 
22:58 ngày 26/3/17
1 Ảnh 
13:43 ngày 25/3/17
42 Ảnh 
09:59 ngày 23/3/17
1 Ảnh 
14/3/17
3 Ảnh 
24/2/17
1 Ảnh 
17/2/17
Loading albums......
Loading albums......

Sinh hoạt Offline (57 albums)

Tĩnh vật (43 albums)

6 Ảnh 
20/3/17
1 Ảnh 
22/2/17
5 Ảnh 
1/1/17
4 Ảnh 
9/11/16
1 Ảnh 
16/10/16
17 Ảnh 
5/10/16
Loading albums......
Loading albums......

Thực phẩm (30 albums)

Trắng đen (17 albums)

1 Ảnh 
12/12/16
4 Ảnh 
1/12/16
1 Ảnh 
20/5/16
3 Ảnh 
9/5/16

â

2 Ảnh 
21/2/16
Loading albums......
Loading albums......

Trẻ con (100 albums)

1 Ảnh 
8/12/16
9 Ảnh 
26/10/16
11 Ảnh 
22/10/16
1 Ảnh 
21/10/16
Loading albums......
Loading albums......

Thi ảnh (81 albums)

Trên tay (41 albums)

Ảnh review (189 albums)

Thể loại khác (1168 albums)

3 Ảnh 
17:56 ngày 26/3/17
1 Ảnh 
17:26 ngày 23/3/17

Gif

1 Ảnh 
09:58 ngày 22/3/17

Gif

5 Ảnh 
00:52 ngày 22/3/17
Loading albums......
Loading albums......

Chia sẻ

Đang tải...