Bắp - Thái Sơn

Bắp tươi vàng óng
Bấm vào một vị trí trong ảnh để bắt đầu tag bạn bè. Hoàn thành tag

Trong album này

Sua Bap Sua Bap Thai Son Bắp Tươi - Vàng Bắp - Thái Sơn Sữa Bắp Nếp Thái Sơn Bắp - Màu Vàng

Chia sẻ

Đang tải...