Khát Vọng

Sáu giờ đồng hồ. Loay hoay trong một trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật của Cộng Đoàn Nữ Tỳ Thánh Thể Pleiku. Sáu giờ đồng đồng thấy được biết bao nhiêu khát vọng sống. Sàu giờ đồng hồ biết được tích cực sống là như thế nào. Hơn 60 em khuyết tật tại đây, và sau lưng chúng ta. Biết bao nhiêu mảnh đời như vầy.?

0
7
0
0
16 Jun 2019
0
7
0
0
16 Jun 2019
0
7
0
0
16 Jun 2019
0
7
0
0
16 Jun 2019
0
7
0
0
16 Jun 2019
0
7
0
0
16 Jun 2019
0
9
0
0
16 Jun 2019
0
9
0
0
16 Jun 2019
0
10
0
0
16 Jun 2019
Đang tải...