rafaeltran88

Bác tôi.jpg

Bác mình là người đi biển, mưa gió bão bùng cũng không làm khó được bác dù bác đã mất một cánh tay. Mình hay gọi bác là Shanks tóc đỏ =))

Bác tôi.jpg
Đang tải...