Nguyễn Hồng Lộc

inbound2626349945341144240.jpg

NGOẠI... Khi tôi 23, Ngoại đã không còn minh mẫn như trước, nhưng mỗi lần tôi về thăm Ngoại đều nhắc lại lời hứa "khi nào rảnh sẽ ở lại với Ngoại 1 đêm" từ nửa năm trước. Khi tôi 23, Ngoại dù đã hi sinh cả cuộc đời vì con cháu, nhưng lúc nào tôi giúp việc gì Ngoại cũng bảo: "Để Ngoại làm cho, lần nào về cũng khổ..." Khi tôi 23, tuy việc đi lại với Ngoại đã bắt đầu khó khăn hơn, nhưng mỗi khi tôi dắt xe ra về, Ngoại lại chống gậy, đứng ở giữa sân "nhìn con về"... Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam. 20/10/2019

inbound2626349945341144240.jpg
Nguyen ThanhLuu thích nội dung này.
Đang tải...