ChuBa1902

"Không có con người"- sẽ không còn là tiêu đề của một cuộc thi. Đó sẽ là sự thật

Dòng nước thải chảy thẳng ra biển Ảnh chụp tại biển Ninh Chữ- Bình Thuận vào năm 2015.

"Không có con người"- sẽ không còn là tiêu đề của một cuộc thi. Đó sẽ là sự thật
Đang tải...