Hải Nguyễn Ngọc

TP;SOI BÓNG DIÊM DÂN.JPG

Những người dân làm muối ở Cần Giờ thu hoạch số muối còn sót lại sau một cơn mưa lớn .

TP;SOI BÓNG DIÊM DÂN.JPG
Đang tải...