Cúp thưởng trao cho bhuubao

 1. 30
  Được trao: 27/6/18

  TÔI YÊU NÓ!

  Nội dung bạn gửi đã thu hút 500 lượt thích.

 2. 20
  Được trao: 22/6/16

  Yêu nó hơn rất nhiều

  Nội dung của bạn đã được thích 250 lần.

 3. 10
  Được trao: 30/5/15

  Không thể dừng lại được!

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 4. 15
  Được trao: 12/8/14

  Cực thích!

  Nội dung bạn gửi đã có 100 lượt thích.

 5. 5
  Được trao: 20/9/13

  Tiếp tục năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 6. 10
  Được trao: 12/1/13

  Tôi thật thích nó

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 7. 1
  Được trao: 11/10/12

  Bài đầu tiên

  Gửi một bài đầu tiên vào Diễn đàn để có danh hiệu này.

 8. 2
  Được trao: 7/8/12

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

Đang tải...