dinhmenh_gp
Hoạt động lần cuối:
08:58 ngày 26/2/20
Tham gia:
17/9/10
Bài viết:
139
Được thích:
61
Điểm thưởng:
28
Best Answers:
0
Điểm:
1,043.27

Đang theo dõi 1

dinhmenh_gp

dinhmenh_gp lần cuối xem:
08:58 ngày 26/2/20
  1. Chưa có bài viết trên tường của dinhmenh_gp.
 • Đang tải...
 • Giới thiệu

  Vũ, 11:27 CH
  getRotate: function(startPoint, endPoint){
  var degrees = 0;
  if( startPoint.hasOwnProperty('x') ){
  if(startPoint.x == endPoint.x || startPoint.y == endPoint.y)
  return 0;

  degrees = Math.asin( (endPoint.x - startPoint.x) / startPoint.distanceTo(endPoint) );
  if(endPoint.y > startPoint.y)
  degrees = Math.PI - degrees;
  }else{
  if( startPoint.lat == endPoint.lat || startPoint.lng == endPoint.lng )
  return 0;

  var comparePoint = new L.LatLng(endPoint.lat, startPoint.lng);
  degrees = Math.asin( comparePoint.distanceTo(endPoint) / endPoint.distanceTo(startPoint) );
  if(endPoint.lat > startPoint.lat){
  if(endPoint.lng > startPoint.lng)
  degrees = Math.PI + degrees;
  else
  degrees = Math.PI/2 + degrees;
  }else{
  if(endPoint.lng > startPoint.lng)
  degrees = 2*Math.PI - degrees;
  }
  degrees += Math.PI;
  }

  return degrees;
  },
Đang tải...