Cúp thưởng trao cho grenade87

 1. 10
  Được trao: 26/11/14

  Không thể dừng lại được!

  Bạn đã gửi 100 bài viết. Chắc bạn phải đã mất nhiều ngày!

 2. 5
  Được trao: 4/4/14

  Tiếp tục năng động

  30 bài đã gửi. Bạn phải thích lắm đây!

 3. 10
  Được trao: 14/12/13

  Tôi thật thích nó

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.

 4. 1
  Được trao: 5/3/13

  Bài đầu tiên

  Gửi một bài đầu tiên vào Diễn đàn để có danh hiệu này.

 5. 2
  Được trao: 1/3/13

  Ai đó thích bạn

  Ai đó thích nội dung của bạn. Tiếp tục phát huy nhé!

Đang tải...