leisured8577
Hoạt động lần cuối:
15:12 ngày 17/5/18
Tham gia:
21/8/09
Bài viết:
164
Được thích:
137
Điểm thưởng:
43
Best Answers:
0
Điểm:
2,600
Sinh nhật:
6/11/91 (Tuổi: 27)
Địa điểm:
Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
Nghề nghiệp:
Managing Partner

leisured8577

27, from Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam

leisured8577 lần cuối xem:
17/5/18
  1. Chưa có bài viết trên tường của leisured8577.
 • Đang tải...
 • Giới thiệu

  Sinh nhật:
  6/11/91 (Tuổi: 27)
  Địa điểm:
  Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
  Nghề nghiệp:
  Managing Partner
  `` ` ` ` ` ` ` ` ` ` _µ#5ˆˆ''''''4q[ ` ` ` ` ` ` ` ` ` …]?… ` ` ` ` ` `¾ ` ` ` ` ` ` ` ` ` 'ƒ… ` ` _µ=4=L_ `ˆµ ```_µAA44AL… ` ` ` ` ` ` ` ` ` [ ` ` `'ƒ''… ` ` …¯h[ $g?''… ` ` ` ` `¯'Q ` ` ` ` ` ` ` ` `[ ` ` `F ` ` ` ` ``…'$'[#r?''¯''''''hQ ` ` ` $[ ... ... ` ` ` ` ` ` ` ` `[ ` ` ›[ ` LOVEe.`` ``$… ` ` `` …¾```…b ` ` ` ` ` ` ` ` `'[ ` ` '[ ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` ``` `…[` ```'[ ` ` ` ` ` ` ` ` ` 'Q ` ¯E_gr#5ˆ¯'''''hq[ LOVE... ` ` _h ` ` r[ ` ` ` ` ` ` ` ` ` `'$[ ` ''U ` ` ` ` ` …'¾``````…ƒ… ` `A` ` ` __µA===µ_ ` `'$[ …]Q==q_ ` ` ``$ ```_µ?``…g[ ` ']?'… ` ` ` ` `¯'$[ [ ']g ` '¾ ` 'ˆ$```` r[µµd… `_g? ''/¯ ` ` `g#'''''¯'''''4s]' /¯ ¾ ` '¾ ` _][ ` ` '$ ``g#d '[ ` ` ` /¯ ` ` ` ` …'''[ ` `'¾ ` \µ?''¯[ ` ` '$r'''¯ '[ ` ` `[ ` ` ` ` ` ` ` `` ``rE```rµr? ` …] '$ ` ` ''[ ` `LOVE U` ` ` ` ``?µ?'¯ 'A```A `'y ` ` '$[ ` ` ` ` ` ` _µr4™4s…`ƒ… `ƒ¯ ` '')? ` ` ¾``` ```g?… ` ` ` `7Q` g? ` ` ''¾_` `ˆhA_``A```g#?7$4µr$r…_µµAAµ… ` ` ` …¯'4q__ …¯''™4_/¯ ` 'ƒ¯ `']['$?'[___ ` ` ¯'Q ` ` ` ` ` ` `¯'''4A__ ` '¯''h?… _ƒ`'b'''… … ¯'h[ ` `'$ ` ` ` ` ` ` ` ` ` …[¯'''hq_ ` `']¯ ` ` ` ` ` ` `[ ` ` 'L ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` '\[ `'\[¯''$[F ` ` ` ` ` ` ` '$ ```# ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ¾`Aµ…` ``` ``` ```g™``g… ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `'$[ ¯$[ ` ` ` ` `_`µ#…`g? ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `¾`rL…_AA?5… _`µr4' ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `\[ ''?…_µµ4?'''''¯ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` '$#''...

  Lilo and Stich, Psyduck, Timmy Time, Meowth, Squirtle, Bulbasaur, Shaun the Sheep, Togepi, Pokémon,
Đang tải...