Permalink for Post #129

Chủ đề: iPad 2012 có 1GB RAM, gấp đôi bản iPad 2, CPU vẫn 1GHz

Chia sẻ

Đang tải...