Permalink for Post #20

Chủ đề: AMD nói về mục tiêu, thách thức và giải pháp tiết kiệm năng lượng cho chip di động

Chia sẻ

Đang tải...