Permalink for Post #56

Chủ đề: AMD ra mắt APU đầu tiên dựa trên kiến trúc HSA: nhanh hơn, mạnh hơn, tiết kiệm điện hơn

Chia sẻ

Đang tải...