Permalink for Post #89

Chủ đề: [Computex 2016] Intel ra mắt CPU Core i7-6950X Extreme Edition: 10 nhân, 3.5GHz, giá 1723 đô la

Chia sẻ

Đang tải...