Permalink for Post #1

Chia sẻ

Chủ đề: Chút hoài niệm về Sony VAIO: khi gã "khùng" làm laptop thì máy điên rồ hay đẳng cấp đều có cả

Chia sẻ

Đang tải...