Permalink for Post #1

Chia sẻ

Chủ đề: Sony ra mắt RX10 IV: 20.1 MP 1", lấy nét lai, chụp 24 fps, màn hình cảm ứng, $1.700

Chia sẻ

Đang tải...