Permalink for Post #1

Chia sẻ

Chủ đề: Đã có firmware 2.0 cho Sony A9: tăng cường AF-C, hỗ trợ truyền file FTP, thêm serial vào exif

Chia sẻ

Đang tải...