Permalink for Post #1

Chia sẻ

Chủ đề: Intel đang theo dõi sát sao thương vụ Broadcom và Qualcomm, có thể sẽ đưa ra đề nghị mua Broadcom

Chia sẻ

Đang tải...