Permalink for Post #10

Chủ đề: Intel xác nhận Core i thế hệ 9 sẽ hỗ trợ 128 GB RAM, mở thị trường cho RAM 2 tầng 32 GB/thanh

Chia sẻ

Đang tải...