Permalink for Post #9

Chủ đề: Intel bán cổ phần tại nhà máy làm chip 3D Xpoint cho Micron, số phận Optane sẽ đi về đâu?

Chia sẻ

Đang tải...