Permalink for Post #28

Chủ đề: The New York Times số hoá 7 triệu bức ảnh bằng Google Cloud, áp dụng AI để tìm nguồn gốc

Chia sẻ

Đang tải...