Permalink for Post #47

Chủ đề: Nvidia giới thiệu Titan RTX: 4.608 nhân CUDA, 24GB VRAM, giá 2.500 USD

Chia sẻ

Đang tải...