Permalink for Post #545

Chủ đề: Samsung Galaxy Fold: màn hình gập, biến từ phone 4.6" thành tablet 7.3", giá 1980 đô, 26/4 bán

Chia sẻ

Đang tải...