Permalink for Post #47

Chủ đề: Theo xu hướng ổ SSD PCIe 4.0, Gigabyte làm card add-in gắn 4 ổ chạy RAID 0 tốc độ đến 15 GB/s

Chia sẻ

Đang tải...