Permalink for Post #22

Chủ đề: Raspberry Pi 4 chính thức: CPU nhanh hơn 3 lần, xuất 2 màn hình 4K, kết nối nhanh hơn, giá từ $35

Chia sẻ

Đang tải...