1. Trang web đang thực hiện bảo trì, tạm thời không thể đăng nhập. Bạn vẫn có thể đọc các bài viết trên Tinh tế, các chức năng đầy đủ sẽ trở lại trong ít phút.

Permalink for Post #37

Chủ đề: Surface Neo và Duo: giờ thì có thể yên tâm hơn về máy tính / điện thoại 2 màn hình

Chia sẻ

Đang tải...