Liên hệ quảng cáo - Advertising

Liên hệ quảng cáo tại Tinhte.vn

Chia sẻ

Tinhte.vn Advertising | Liên hệ Quảng Cáo

Lê Thị Ngọc Phượng
Phòng Kinh Doanh
209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
+84909340227
media@javamedia.vnEvent at Tinhte Coffee | Tổ chức sự kiện tại Cafe Tinh Tế

Nguyễn Thanh Thoại
Business Development Manager
209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
+ 84903655448
thanhthoai.nguyen@javamedia.vnĐược tạo:
25/4/12
Lượt xem:
120,488

Chia sẻ

Đang tải...