Nội dung cho tag #phóng sự ảnh

Trang thông tin, hình ảnh, video về phóng sự ảnh. Các bài viết, tin tức, thảo luận liên quan đến phóng sự ảnh. Xem: 699.

 1. khoile_kts
 2. khoile_kts
  Cu Lon và bố Quang.
  Uploaded by: khoile_kts, 13/6/19, 0 comments, in album: Lễ rửa tội của cu Lon
 3. khoile_kts
  Cả nhà đã về tới.
  Uploaded by: khoile_kts, 13/6/19, 0 comments, in album: Lễ rửa tội của cu Lon
 4. khoile_kts
 5. khoile_kts
  Cậu Út hôn cu Lon
  Uploaded by: khoile_kts, 13/6/19, 0 comments, in album: Lễ rửa tội của cu Lon
 6. khoile_kts
  Cầu nguyện.
  Uploaded by: khoile_kts, 13/6/19, 0 comments, in album: Lễ rửa tội của cu Lon
 7. khoile_kts
  Rửa tội.
  Uploaded by: khoile_kts, 13/6/19, 0 comments, in album: Lễ rửa tội của cu Lon
 8. khoile_kts
  Xức dầu thánh.
  Uploaded by: khoile_kts, 13/6/19, 0 comments, in album: Lễ rửa tội của cu Lon
 9. khoile_kts
  Đọc lời chúc phúc.
  Uploaded by: khoile_kts, 13/6/19, 0 comments, in album: Lễ rửa tội của cu Lon
 10. khoile_kts
 11. khoile_kts
 12. khoile_kts
Đang tải...