10 triệu tiền lãi/tháng
10 triệu tiền lãi/tháng
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
10 triệu tiền lãi/tháng
nếu có nhà rùi thì ok mà
Tốt nhất là tập thói quen tự lập, đừng bao giờ nhờ vả, vay mượn ai. Luôn luôn giữ nguyên tắc làm ra 10 thì chỉ ăn 5 hoặc 6, cùng lắm là 7, còn để ít 3 đồng tích luỹ phòng trừ các việc rủi ro. Làm nhiều tiêu nhiều, làm ít ăn ít, không làm khỏi ăn.
@hoangminh2018 vay chắc lại dính vô BĐS, đen thôi đỏ quên đi, có chơi có chịu, lúc lời x2., x3 lại phông bạt úp đứa sau thôi
@QuanLyNhaNghi Tất cả vì lòng tham thôi. Kkk
DMT'S
TÍCH CỰC
2 tháng
hỏi ra thì lại bao đề bao lô ko chừng =))))