Thủ thuật tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS
Bài hay!/18 người
vn_ninja
2 nămBình luận: 55
Thủ thuật tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS
Có một số các mục cài đặt ta chỉ có thể truy cập bằng cách vào app Settings trên iOS như Display & Brightness, Software Update, About

Mình thì theo style bất chấp, do ngày xưa dùng Android thì rất khao khát update, mà hóng update lâu quá. Nên khi qua iOS, mỗi khi có cập nhật mới là mình lên bất chấp, không cần quan tâm lỗi bug gì hết, miễn bản chính thức là lên. Nên mình khá thường truy cập vào phần Software Update để kiểm tra các bản cập nhật mới.

Theo cách thông thường để check thì ta vào icon Settings, General, Software Update. Thì bây giờ mình phát hiện ra một cách để tạo shortcut cho mục Software Update ra màn hình home, mỗi lần muốn check là nhấp vào icon trên Home là xong. Xin chia sẻ lại với anh em cách thực hiện, dùng app Shortcuts.

Đầu tiên ta chạy app Shortcuts lên, chọn mục Create Shortcut, Add Action.

1.Create_New_Shortcut.jpg

Quảng cáoTrong trang tiếp theo ta tìm chữ URL, nhấp vào icon URL. Tiếp theo sẽ yêu cầu chúng ta nhập vào đường link URL của phần Software Update.

2.Seach_URL.jpg

Đây là danh sách các URL của các mục Settings:

iCloud

 • iCloud: prefs:root=CASTLE
 • iCloud Backup: prefs:root=CASTLE&path=BACKUP
Wireless Radios
 • Wi-Fi: prefs:root=WIFI
 • Bluetooth: prefs:root=Bluetooth
 • Cellular: prefs:root=MOBILE_DATA_SETTINGS_ID
Personal Hotspot
 • Personal Hotspot: prefs:root=INTERNET_TETHERING
 • Personal Hotspot ⇾ Family Sharing: prefs:root=INTERNET_TETHERING&path=Family%20Sharing
 • Personal Hotspot ⇾ Wi-Fi Password: prefs:root=INTERNET_TETHERING&path=Wi-Fi%20Password
VPN
 • VPN: prefs:root=General&path=VPN
Notifications
 • Notifications: prefs:root=NOTIFICATIONS_ID
 • Notifications ⇾ Siri Suggestions: prefs:root=NOTIFICATIONS_ID&path=Siri%20Suggestions
Sounds
 • Sounds: prefs:root=Sounds
 • Ringtone: prefs:root=Sounds&path=Ringtone
Do Not Disturb
 • Do Not Disturb: prefs:root=DO_NOT_DISTURB
 • Do Not Disturb ⇾ Allow Calls From: prefs:root=DO_NOT_DISTURB&path=Allow%20Calls%20From
Screen Time
 • Screen Time: prefs:root=SCREEN_TIME
 • Screen Time ⇾ Downtime: prefs:root=SCREEN_TIME&path=DOWNTIME
 • Screen Time ⇾ App Limits: prefs:root=SCREEN_TIME&path=APP_LIMITS
 • Screen Time ⇾ Always Allowed: prefs:root=SCREEN_TIME&path=ALWAYS_ALLOWED
General

Quảng cáo


 • General: prefs:root=General
 • General ⇾ About: prefs:root=General&path=About
 • General ⇾ Software Update: prefs:root=General&path=SOFTWARE_UPDATE_LINK
 • General ⇾ CarPlay: prefs:root=General&path=CARPLAY
 • General ⇾ Background App Refresh: prefs:root=General&path=AUTO_CONTENT_DOWNLOAD
 • General ⇾ Multitasking (iPad-only): prefs:root=General&path=MULTITASKING
 • General ⇾ Date & Time: prefs:root=General&path=DATE_AND_TIME
 • General ⇾ Keyboard: prefs:root=General&path=Keyboard
 • General ⇾ Keyboard ⇾ Keyboards: prefs:root=General&path=Keyboard/KEYBOARDS
 • General ⇾ Keyboard ⇾ Text Replacement: prefs:root=General&path=Keyboard/USER_DICTIONARY
 • Settings ⇾ General ⇾ Keyboard ⇾ One Handed Keyboard: prefs:root=General&path=Keyboard/ReachableKeyboard
 • General ⇾ Language & Region: prefs:root=General&path=INTERNATIONAL
 • General ⇾ Dictionary: prefs:root=General&path=DICTIONARY
 • General ⇾ Profiles: prefs:root=General&path=ManagedConfigurationList
 • General ⇾ Reset: prefs:root=General&path=Reset
Control Center
 • Control Center: prefs:root=ControlCenter
 • Control Center ⇾ Customize Controls: prefs:root=ControlCenter&path=CUSTOMIZE_CONTROLS
Display
 • Display: prefs:root=DISPLAY
 • Display ⇾ Auto Lock: prefs:root=DISPLAY&path=AUTOLOCK
 • Display ⇾ Text Size: prefs:root=DISPLAY&path=TEXT_SIZE
Accessibility
 • Accessibility: prefs:root=ACCESSIBILITY
Wallpaper
 • Wallpaper: prefs:root=Wallpaper
Siri
 • Siri: prefs:root=SIRI
Apple Pencil
 • Apple Pencil (iPad-only): prefs:root=Pencil
Face ID
 • Face ID: prefs:root=PASSCODE
Emergency SOS
 • Emergency SOS: prefs:root=EMERGENCY_SOS
Battery
 • Battery: prefs:root=BATTERY_USAGE
 • Battery ⇾ Battery Health (iPhone-only): prefs:root=BATTERY_USAGE&path=BATTERY_HEALTH
Privacy
 • Privacy: prefs:root=Privacy
 • Privacy ⇾ Location Services: prefs:root=Privacy&path=LOCATION
 • Privacy ⇾ Contacts: prefs:root=Privacy&path=CONTACTS
 • Privacy ⇾ Calendars: prefs:root=Privacy&path=CALENDARS
 • Privacy ⇾ Reminders: prefs:root=Privacy&path=REMINDERS
 • Privacy ⇾ Photos: prefs:root=Privacy&path=PHOTOS
 • Privacy ⇾ Microphone: prefs:root=Privacy&path=MICROPHONE
 • Privacy ⇾ Speech Recognition: prefs:root=Privacy&path=SPEECH_RECOGNITION
 • Privacy ⇾ Camera: prefs:root=Privacy&path=CAMERA
 • Privacy ⇾ Motion: prefs:root=Privacy&path=MOTION\
App Store
 • App Store: prefs:root=STORE
 • App Store ⇾ App Downloads: prefs:root=STORE&path=App%20Downloads
 • App Store ⇾ Video Autoplay: prefs:root=STORE&path=Video%20Autoplay
Wallet

Quảng cáo


 • Wallet: prefs:root=PASSBOOK
Passwords & Accounts
 • Passwords & Accounts: prefs:root=ACCOUNTS_AND_PASSWORDS
 • Passwords & Accounts ⇾ Fetch New Data: prefs:root=ACCOUNTS_AND_PASSWORDS&path=FETCH_NEW_DATA
 • Passwords & Accounts ⇾ Add Account: prefs:root=ACCOUNTS_AND_PASSWORDS&path=ADD_ACCOUNT
Mail
 • Mail: prefs:root=MAIL
 • Mail ⇾ Preview: prefs:root=MAIL&path=Preview
 • Mail ⇾ Swipe Options: prefs:root=MAIL&path=Swipe%20Options
 • Mail ⇾ Notifications: prefs:root=MAIL&path=NOTIFICATIONS
 • Mail ⇾ Blocked: prefs:root=MAIL&path=Blocked
 • Mail ⇾ Muted Thread Action: prefs:root=MAIL&path=Muted%20Thread%20Action
 • Mail ⇾ Blocked Sender Options: prefs:root=MAIL&path=Blocked%20Sender%20Options
 • Mail ⇾ Mark Addresses: prefs:root=MAIL&path=Mark%20Addresses
 • Mail ⇾ Increase Quote Level: prefs:root=MAIL&path=Increase%20Quote%20Level
 • Mail ⇾ Include Attachments with Replies: prefs:root=MAIL&path=Include%20Attachments%20with%20Replies
 • Mail ⇾ Signature: prefs:root=MAIL&path=Signature
 • Mail ⇾ Default Account: prefs:root=MAIL&path=Default%20Account
Contacts
 • Contacts: prefs:root=CONTACTS
Calendar
 • Calendar: prefs:root=CALENDAR
 • Calendar ⇾ Alternate Calendars: prefs:root=CALENDAR&path=Alternate%20Calendars
 • Calendar ⇾ Sync: prefs:root=CALENDAR&path=Sync
 • Calendar ⇾ Default Alert Times: prefs:root=CALENDAR&path=Default%20Alert%20Times
 • Calendar ⇾ Default Calendar: prefs:root=CALENDAR&path=Default%20Calendar
Notes
 • Notes: prefs:root=NOTES
 • Notes ⇾ Default Account: prefs:root=NOTES&path=Default%20Account
 • Notes ⇾ Password: prefs:root=NOTES&path=Password
 • Notes ⇾ Sort Notes By: prefs:root=NOTES&path=Sort%20Notes%20By
 • Notes ⇾ New Notes Start With: prefs:root=NOTES&path=New%20Notes%20Start%20With
 • Notes ⇾ Sort Checked Items: prefs:root=NOTES&path=Sort%20Checked%20Items
 • Notes ⇾ Lines & Grids: prefs:root=NOTES&path=Lines%20%26%20Grids
 • Notes ⇾ Access Notes from Lock Screen: prefs:root=NOTES&path=Access%20Notes%20from%20Lock%20Screen
Reminders
 • Reminders: prefs:root=REMINDERS
 • Reminders ⇾ Default List: prefs:root=REMINDERS&path=DEFAULT_LIST
Voice Memos
 • Voice Memos: prefs:root=VOICE_MEMOS
Phone
 • Phone: prefs:root=Phone
Messages
 • Messages: prefs:root=MESSAGES
FaceTime
 • FaceTime: prefs:root=FACETIME
Maps
 • Maps: prefs:root=MAPS
 • Maps ⇾ Driving & Navigation: prefs:root=MAPS&path=Driving%20%26%20Navigation
 • Maps ⇾ Transit: prefs:root=MAPS&path=Transit
Compass
 • Compass: prefs:root=COMPASS
Measure
 • Measure: prefs:root=MEASURE
Safari
 • Safari: prefs:root=SAFARI
 • Safari ⇾ Content Blockers: prefs:root=SAFARI&path=Content%20Blockers
 • Safari ⇾ Downloads: prefs:root=SAFARI&path=DOWNLOADS
 • Safari ⇾ Close Tabs: prefs:root=SAFARI&path=Close%20Tabs
 • Safari ⇾ Page Zoom: prefs:root=SAFARI&path=Page%20Zoom
 • Safari ⇾ Request Desktop Website: prefs:root=SAFARI&path=Request%20Desktop%20Website
 • Safari ⇾ Reader: prefs:root=SAFARI&path=Reader
 • Safari ⇾ Camera: prefs:root=SAFARI&path=Camera
 • Safari ⇾ Microphone: prefs:root=SAFARI&path=Microphone
 • Safari ⇾ Location: prefs:root=SAFARI&path=Location
News
 • News: prefs:root=NEWS
Health
 • Health: prefs:root=HEALTH
Shortcuts
 • Shortcuts: prefs:root=SHORTCUTS
Music
 • Music: prefs:root=MUSIC
 • Music ⇾ Cellular Data: prefs:root=MUSIC&path=com.apple.Music:CellularData
 • Music ⇾ Optimize Storage: prefs:root=MUSIC&path=com.apple.Music:OptimizeStorage
 • Music ⇾ EQ: prefs:root=MUSIC&path=com.apple.Music:EQ
 • Music ⇾ Volume Limit: prefs:root=MUSIC&path=com.apple.Music:VolumeLimit
TV
 • Settings ⇾ TV: prefs:root=TVAPP
Photos
 • Photos: prefs:root=Photos
Camera
 • Camera: prefs:root=CAMERA
 • Camera ⇾ Record Video: prefs:root=CAMERA&path=Record%20Video
 • Camera ⇾ Record Slo-mo: prefs:root=CAMERA&path=Record%20Slo-mo
Books
 • Books: prefs:root=IBOOKS
Game Center
 • Game Center: prefs:root=GAMECENTER
Ở đây mình sẽ copy đường link của Software Update và dán vào mục URL này.

3.Insert_Selected_URL.jpg

Xong nhấn dấu cộng, tìm tiếp open URLs, chọn icon Safari. Xong nhấn Done


4.Open_URL_Option.jpg

Đặt tên cho shortcut, mình đặt là Check for updates. Để đổi icon cho shortcut này thì nhấp vào biểu tượng, chọn icon có sẵn trong list, xong nhấn Done.

5.Rename_Chang_Icon_Shortcut.jpg

Lúc này shortcut đã được tạo trong danh sách, để add vào màn hình home thì nhấn vào nút ba chấm trên shortcut, vào tiếp menu ba chấm, chọn Add to Home Screen, xong chọn Add là xong.

6.Add_To_Home_Option.jpg

Thành quả, để check cập nhật nhấp vào icon mới là xong.

7.Shortcut_Check_For_Updates.jpg

Anh em có thể thao tác tương tự bằng cách thay các đường link URL khác trong danh sách nhé. Thủ thuật nhỏ tạo phím tắt cho các mục Settings, chúc anh em vui vẻ 😁.
55 bình luận
copee
TÍCH CỰC
2 năm
ko tạo được shotcut tắt bật GPS dc nhỉ
@copee Có đó bạn, có link Url của Privacy, location services á 😁
copee
TÍCH CỰC
2 năm
@vn_ninja Ý mình là bấm cái tắt mở liền ak :D
hongdai106
TÍCH CỰC
2 năm
@copee Đúng rồi, có cách nào tắt mở nhanh cái GPS không nhỉ, khi nào cần mới mở thôi
Kidm
ĐẠI BÀNG
2 năm
@copee Như cách của mod chia sẽ cùng rất ok rồi bạn ơi.
peterh
CAO CẤP
2 năm
@copee Cũng đang quan tâm.
saigonbuon
TÍCH CỰC
2 năm
xin chỉ cach dơnload youtube bằng shoutcut cho ios 13.3.1
skynet212
TÍCH CỰC
2 năm
@saigonbuon Copy link từ youtube rồi dán vào trang này , thích down mp4 hay mp3 đều đc cả
https://ytmp3.cc/en9/

YouTube to Mp3 Converter

Convert and download youtube videos to mp3 (audio) or mp4 (video) files for free. There is no registration or software needed.
ytmp3.cc
saigonbuon
TÍCH CỰC
2 năm
@skynet212 cho iphone được kô bạn
skynet212
TÍCH CỰC
2 năm
@saigonbuon Cái này giành cho ios mà bạn, iphone ipad vô tư
saigonbuon
TÍCH CỰC
2 năm
@skynet212 cảm ơn bạn ,
Lấy ca
ĐẠI BÀNG
2 năm
Ngon như cơm mẹ nấu 😁
Hữu ích nhưng mình thấy bh download youtube hết đc r 😔 chán thật
Update cho mọi người cái source để còn cập nhật thường xuyên hơn cũng như biết ơn tác giả, chứ cái này thấy bảo thử sai để mò ra chứ không phải copy trắng trợn cho nhanh rồi đưa ra trang chủ: https://www.macstories.net/ios/a-comprehensive-guide-to-all-120-settings-urls-supported-by-ios-and-ipados-13-1/

A Comprehensive Guide to All 120+ Settings URLs Supported by iOS and iPadOS 13.1

A few weeks ago, I came across a post on Reddit claiming that Apple had restored the ability to launch specific sections of the Settings app via Shortcuts in iOS and iPadOS 13.1. I was inspired by that discovery to finish working on a project I...
macstories.net

Vì bản thân cái này tùy tâm Apple thôi, có đợt bỏ rồi, nhưng mới cho lại gần đây.
linhnikon
ĐẠI BÀNG
2 năm
@bibinguyen Gì mà copy trắng trợn, bạn quá lời rồi, người ta cũng mất công dịch các nội dung ra mà
@linhnikon Tinh hoa bài viết này nằm ở số lượng path thu thập được cho cái iOS mới nhất, mà cái này như trang trên thì tác giả bảo là thử sai mới cho ra kết quả chứ không phải trên trời rơi xuống, dù cũng dựa nhiều vào các phiên bản trước (có thể lên github search).
Còn phần phụ là dùng shortcut để run mấy cái path đó, chứ việc run mấy cái path này đã tồn tại từ lâu lâu lắm rồi.
Bác có thể xem bài viết cách đây 8 năm: https://tinhte.vn/thread/iconsettings-truy-cap-nhanh-den-cac-tuy-chinh-trong-settings-cua-ios.936904/

IconSettings - truy cập nhanh đến các tùy chỉnh trong Settings của iOS | Tinh tế

SBSettings là một phần mềm rất hay giúp bạn có thể chỉnh nhanh một tùy chỉnh nào đó, tuy nhiên tiếc là nó chỉnh dành cho máy đã Jailbreak. Với những máy không Jailbreak thì hơi thiệt thòi một chút…
tinhte.vn

Mà nói như bác thì bài viết này thành ra "Dịch thuật" chứ không phải "Thủ thuật" mất rồi, căn bản đây vốn là 1 bài hay, nhưng chỉ là người viết không tôn trọng tác giả chính mà thôi. Thậm cái link trên thì tác giả cũng bảo rằng sau khi đọc 1 bài trên reddit mới bỏ công ra đi tìm path cho mọi người ấy chứ.
@bibinguyen Coi như mình sưu tầm, lượm lặt rồi chia sẻ thôi nhé. Vui vẻ đi ae, đừng căng thẳng thế 😁
@vn_ninja Thì coi như em bổ sung nguồn thôi mà.
Sakaikunio
TÍCH CỰC
2 năm
Thanks!
Cám ơn bạn.
Bài viết hay 😁
Bài viết hay và chi tiêt
hoami
ĐẠI BÀNG
2 năm
Hi bác. Có tạo dc icon tắt màn hình ko bác?
@hoami Dùng assistive touch đó bạn 😁
Kidm
ĐẠI BÀNG
2 năm
@vn_ninja Chính xác, mình chọn bấm nút home ảo 2 lần là tắt màn hình.
hoami
ĐẠI BÀNG
2 năm
@vn_ninja Nhưng mình lại ko thích hiện cái phím ảo. Có cách nào khác ko?
dovuhai
TÍCH CỰC
2 năm
@hoami Có phím cứng đó bấm tắt cái bụp.
Hoặc để màn hình tự tắt sau 30 giây nhe
Có cách nào cho VPN on luôn không bạn!
Bài viết thủ thuật rất hay
nublast
TÍCH CỰC
2 năm
Có thể chuyển đổi nhanh 2G và 3G ko chủ thớt
trannam2089
ĐẠI BÀNG
2 năm
Không sử dụng lần nào
Mua cái android mà dùng bạn, sao phải khổ quá vậy
@If you dont mind Đang xài song song đây bạn 😁
thuong0909
TÍCH CỰC
2 năm
@vn_ninja bạn có thể hướng dẫn mình tạo phím tắt để tắt nguồn hoặc khơi động lại ipad không ạ
@thuong0909 Mấy cái đó trong con lăng quăng Assistive Touch có đó bạn
MyLove0509
ĐẠI BÀNG
2 năm
Tạo shorcut số điện thoại của những người hay gọi đc ko chủ thớt ơi
@MyLove0509 Được nha bạn, lúc bạn tạo shortcut mới, thay vì search url như trong bài, thì bạn search chữ contact nha 😁
@MyLove0509 Add contact vào favorites rồi add vào widget cho nhanh bác, gọi được đủ thứ nơi luôn mà còn đã phức tạp đao to bứa lớn chi cho mệt.
bxv5238
ĐẠI BÀNG
2 năm
Rất hữu ích và chi tiết
htth21
ĐẠI BÀNG
2 năm
Thử làm cái shortcut tắt/mở share wifi mà ko đc. Có ai làm đc chưa, hd mình với!!
6B99264B-F1F3-4FE1-939C-491B20172308.jpg
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
 • © 2021 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
 • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
 • Số điện thoại: 02862713156
 • MST: 0313255119
 • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019