BETA2
Đã có
Đã có
Lên luôn chứ bác!!!!
@hemilo Ngay và luôn rồi bạn hihi😊
@jaredbennett Hy vọng ổn hơn đợt trước bác nhỉ!!
Lên thôi
@Kin Bul Rồi bạn hihi😊