Ngày Tết đi lễ Đền Hùng
Ngày Tết đi lễ Đền Hùng
Ngày Tết đi lễ Đền Hùng
Ôi đền Hùng năm nay yên bình thế
bình yên
Vắng vẻ
Đền Hùng vắng cũng đẹp lắm bác
Lên ảnh bác nhìn đẹp 😆
đẹp quá
Vắng đi cho thảnh thơi
VTV Tám
TÍCH CỰC
5 tháng
Đẹp quá
Đẹp mà mất vui vì dịch bệnh
Ảnh đẹp quá bác
Bác chắc chùa chiền và đền thờ chắc đi nhiều
Năm nay vắng rồi vì COVID