Ảnh "Cây thông diệu kỳ" ở Rikuzentakata, Fukushima - chứng nhân duy nhất còn sót lại ở đồi thông...
Ảnh "Cây thông diệu kỳ" ở Rikuzentakata, Fukushima - chứng nhân duy nhất còn sót lại ở đồi thông 70,000 cây đã bị cuốn phăng bởi sóng thần trong trận thảm họa kép 10 năm về trước sóng thần và hạt nhân. Đã tròn 10 năm kể từ khi thảm họa xảy ra, thiên nhiên và con người ở những vùng bị ảnh hưởng vẫn đang trong quá trình phục hồi.
Ảnh "Cây thông diệu kỳ" ở Rikuzentakata, Fukushima - chứng nhân duy nhất còn sót lại ở đồi thông 70,000 cây đã bị cuốn phăng bởi sóng thần trong trận thảm họa kép 10 năm về trước sóng thần và hạt nhân.
Đã tròn 10 năm kể từ khi thảm họa xảy ra, thiên nhiên và con người ở những vùng bị ảnh hưởng vẫn đang trong quá trình phục hồi.
Sức sống mãnh liệt
Hay quá
quá mãnh liệt, cây này sức sống đỉnh thật.
khiếp
tetekh
TÍCH CỰC
5 tháng
nó đã chết vào năm 2013 do nước biển mặn xâm nhập.
1 phần của cây được giữ lại và được xây dựng thành tượng đài cho nạn nhân sóng thần "monument to 19,000 victims of the disaster"
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2291799/The-miracle-pine-Tree-survived-2011-Japanese-tsunami-dying-months-ago-rebuilt-monument-19-000-victims-disaster.html