Lên, mua về để phòng ngủ nghe thử
Lên, mua về để phòng ngủ nghe thử Hy vọng tháng sau đủ kiến thức để review cho anh em
Lên, mua về để phòng ngủ nghe thử

Hy vọng tháng sau đủ kiến thức để review cho anh em
Ngon thiệt
CuQ
ĐẠI BÀNG
3 tháng
Dở lắm mod
image.jpg
@CuQ Mình biết nó không to thôi, dở thì k hẳn
Có đồ chơi mới nữa
home pod mini? phải k mn>?
ngon
giàu
lần đầu tiên thấy hộp của con homepod này, nhìn đẹp ghê.