Đọc tinh tế nhiều thấy nick của anh Hiệp riết quen, sang đọc báo thấy nguyên họ tên thấy formal...
Đọc tinh tế nhiều thấy nick của anh Hiệp riết quen, sang đọc báo thấy nguyên họ tên thấy formal quá. Hehe. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ.
Đọc tinh tế nhiều thấy nick của anh Hiệp riết quen, sang đọc báo thấy nguyên họ tên thấy formal quá. Hehe. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ.
lại lên báo
Gọi hắn là ( kiu ) đi, hắn thích thế mà 🤣🤣🤣🤣
Cười vô mặt
@NghiepTranVINA tui gọi là hiệp lực sĩ
cuhiep.jpg
@longbc Ok bác 🤣🤣🤣🤣
Cười vô mặt
Vỗ tay cho bác
Báo mà. Pải gọi tên đầy đủ cho lịch sự chứ
còn gọi là hiệp lực sĩ (tui gọi thôi nhé còn có ai gọi nữa hay không thì tui không biết, là do cái hình đính kèm)
cuhiep.jpg