Mùa này quê tôi
Mùa này quê tôi
Mùa này quê tôi
Giờ gặt máy hết rồi.
@Cyka_Blyat Ruộng vùng cao
@Ku Ủn Thế này máy gặt vô tư
@Cyka_Blyat Dăm ha ruộng ai chạy cả mấy chục cây số vô mà gặt ? Trong khi đó vùng lân cận dễ dàng hơn
giờ máy gặt đạp liên hợp hết còn đâu
@hoangsytai Vùng sâu vùng xa ! Vài 3 ha ruộng ai chạy mấy chục cây số vô
@Ku Ủn Cũng phải. Quê mình thì vài ha cũng vô