Đề nghị Mod xoá bớt mấy cái huy hiệu cũ cho gọn bớt.
Đề nghị Mod xoá bớt mấy cái huy hiệu cũ cho gọn bớt.
Đề nghị Mod xoá bớt mấy cái huy hiệu cũ cho gọn bớt.
aiglove
TÍCH CỰC
2 tháng
Tặng mình nè bạn
gét đứa nào tặng hết cho nó 😁
@hoangsytai
Cười vô mặt
@duchaitp 😁😁😁
AdonisUri
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Tạo acc clone tặng hết cho nó nha bác D
Đem tặng đi
@minhthanh255 Không biết có event nào sưu tập các huy hiệu cũ thì ok nhỉ 😃
@duchaitp Có khi đề xuất cho mod nghiên cứu game được đấy
Để đó bạn, biết đâu lại có ngày có ... giải "cống hiến trọn sự nghiệp" vì nhiệm vụ 😁