Search GG thấy ghi thời điểm năm 2020, vô 2 link xem thử thì từ thời chục năm trước. @Duy Luân nó...
Search GG thấy ghi thời điểm năm 2020, vô 2 link xem thử thì từ thời chục năm trước. @Duy Luân nó bị j vậy?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Search GG thấy ghi thời điểm năm 2020, vô 2 link xem thử thì từ thời chục năm trước. @Duy Luân nó bị j vậy?
Cái đó là nó tính theo thời gian được tương tác gần nhất đó, bác kéo xuống phần comment sẽ thấy!!!!!
@lamtien338 hay quá mình ko đĩ ế lắm
@hemilo chắc bác cu thảo rồi hehe
@Cu Sữa giờ biết rồi đó. hi hi
@lamtien338 haha