Bức ảnh đẹp
Bức ảnh đẹp https://m.koreatimes.co.kr/pages/article.asp?newsIdx=309963
Sao lại xịt anh grap tối tăm mặt mày dậy
@TT411 Đáng nhẽ phải bắt nhốt lại vì tội quấy rối người thi hành công vụ.
K0NG
CAO CẤP
2 tháng
mày hả bưởi
Ko ai đọc nội dung bài báo à😅
chickennho
ĐẠI BÀNG
2 tháng
😆