Ở một cái cây khác lá mới cũng xém xém half. Cutting đâu đó hơn 10 node thì chỉ được 1 node là half
Ở một cái cây khác lá mới cũng xém xém half. Cutting đâu đó hơn 10 node thì chỉ được 1 node là half như cây mẹ. Còn lại là xanh và chết hết #monstera #borsigiana #albo
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ở một cái cây khác lá mới cũng xém xém half. Cutting đâu đó hơn 10 node thì chỉ được 1 node là half như cây mẹ. Còn lại là xanh và chết hết
#monstera
#borsigiana
#albo
không hiểu gì về cây cối nhưng lá nhìn đẹp và lạ quá
Laffing22
TÍCH CỰC
2 năm
@su béo béo Kaka vậy là đủ rồi a. E cũng mới biết tới đó thôi 🤣🤣
Đẹp
lá độc và đẹp