Nhà ai cũng có nuôi sư tử
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Nhà ai cũng có nuôi sư tử
Con nhà tôi ghê hơn nhiều , ko cầm gầm, chỉ cần gừ gừ thôi
melancholia
ĐẠI BÀNG
2 năm
@tieutangbuongbinh con nhà bác còn thua con nhà em. nó chỉ cần liếc thôi
@melancholia nhà thím còn thua nhà mình, con nhà mình nó tàng hình núp đâu đó, tìm không ra
Cũng dữ quá