Camera Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro
Camera Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro Điện thoại giờ chụp cũng đẹp quá anh em, anh em thích nước ảnh nào hơn.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Camera Galaxy S22 Ultra vs iPhone 13 Pro
Điện thoại giờ chụp cũng đẹp quá anh em, anh em thích nước ảnh nào hơn.
Tấm Cám
TÍCH CỰC
2 năm
đc sếp ưu ái mua ghế xin cho ngồi luôn
@Tấm Cám Chuyện thường mà đầu tư đúng làm việc hiệu quả hơn chứ
Về phần này thì em chọn Samsung ạ :3
@Chang ♡ OK Chang
Màu của Iphone bao giờ cũng vàng hơn, còn Samsung thì xanh hơn. Khi gặp màu trắng thì của Samsung sẽ trắng hơn. Nhưng khi gặp màu vàng thì của Samsung cũng thành trắng.
Riêng tấm này ip đẹp hơn. Nhìn Mod Vân cũng đẹp hơn hẳn. Màu sắc lên đậm đà