Vị thế CEO Tim Cook lung lay, bị một nhóm cổ đông đề nghị loại khỏi Hội đồng Quản trị Apple
Vị thế CEO Tim Cook lung lay, bị một nhóm cổ đông đề nghị loại khỏi Hội đồng Quản trị Apple
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Vị thế CEO Tim Cook lung lay, bị một nhóm cổ đông đề nghị loại khỏi Hội đồng Quản trị Apple
Khó. Tim Cook có công quá lớn với Apple, phần lớn cổ đông sẽ muốn giữ Tim Cook
Khó lắm. Mà cũng chỉ 1 phần nhỏ cổ đông thôi mà
Vì ông này đang giữ quan điểm "privacy" nên Táo hạn chế kiếm tiền về mảng quảng cáo. Bị đuổi là đúng rồi
lhdtt
CAO CẤP
7 tháng
@thienvk Với lại ông có vẻ thiếu sáng tạo về sản phẩm, hiện tại mảng AI đang đi sau các đối thủ.
Quá phụ thuộc TQ (cả sản xuất lẫn thị trường).
@lhdtt Thực tế là do truyền thống "ăn chắc mặc bền" của Apple thôi, Apple sẽ không bao giờ đưa một sản phẩm chưa hoàn thiện ra thị trường cả. Ví dụ như ông lớn Google khi thấy ChatGPT có sức ảnh hưởng lớn vội vàng ra một con bot để cạnh tranh, mà nó chưa hoàn thiện dẫn đến cổ phiếu của Google giảm mạnh.
Doạ cho chạy nhanh lên tý thôi , ko đuối đâu