Anh em dùng mac có dùng popcorn ko và nếu có thì còn dùng dc ko .Mình từ khi lên Macos13 thì ko...
Anh em dùng mac có dùng popcorn ko và nếu có thì còn dùng dc ko .Mình từ khi lên Macos13 thì ko dùng dc nữa.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Anh em dùng mac có dùng popcorn ko và nếu có thì còn dùng dc ko .Mình từ khi lên Macos13 thì ko dùng dc nữa.
Nhà mình làm gì coá tiền mua Mac 😪
@C2H6O Bác lại khiêm tốn! Mac còn rẻ hơn khối máy window
Mình ko