Mấy anh này đóng hề được.
Mấy anh này đóng hề được.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Mấy anh này đóng hề được.
Ngu j đề xuất luật bất lợi cho chúng nó. Đánh trống thổi kèn là đây
Hề là sao ?
Nhiều nước cũng dùng cách phạt tiền, đóng tiền bảo lãnh ...vv....
Để giảm hình phạt tù mà.
@Saitohajime3185 Ăn cắp 2 bánh mỳ 7 năm, mấy trăm tỷ cũng 7 năm, giờ đóng tiền nữa thì 😆 mấy thằng nô bộc của dân không vụ lợi sao lắm tiền thế, ngu vừa thôi con bò
@Saitohajime3185 sao không tìm cách để cho tham nhũng không xảy ra, toàn tìm cách phạt khi người đã tham nhũng. Vậy ko hề chứ gì nữa!
@thienvk Nó còn hèn nữa. Tranh luận không lại là im ỉm chuồn, còn thấy hơn người khác là nó chê người đó trình kém này nọ.
501t043
ĐẠI BÀNG
6 tháng
@neoking1986 Phải , nó ăn tiền 10 vụ, phát hiện 2 vụ nó nôn ra 2 vụ, bỏ túi 8 , lợi quá cho tụi nó chứ còn gì
minhasp1
ĐẠI BÀNG
6 tháng
biện pháp chống tham nhũng đơn giản là: cứ tham ô trên 1 tỷ đồng thì đem ra chém đầu thị chúng, đảm bảo sẽ giảm
@minhasp1 Thế này thì sau 1 năm còn cán bộ nào làm nữa? Dân thì lo đi đám giỗ mệt nghỉ !!!
Coonghy
TÍCH CỰC
6 tháng
@Apple thần thánh Lúc đó quốc tang hơi bị nhiều
Dân sai dân ở tù
Quan sai xin lỗi
@Bão Sài Gòn Quan do dân bầu, quan sai thì dân phải chịu
Lợi BP
TÍCH CỰC
6 tháng
@Trung Cẩu Dân nào bầu??
@Lợi BP Ngày toàn dân đi bầu cử, bạn k thì chắc bạn k phải dân rồi
Lợi BP
TÍCH CỰC
6 tháng
@Trung Cẩu 1 việc làm vô nghĩa
Tăng phạt tù tăng phạt tiền. Nếu ko có đủ tiền thì phát mãi tài sản.
Lại công khai mua án luôn à ? được đấy.
Tức là xem xét với những người không vụ lợi mà bị sếp chỉ đạo, chắc kiểu kiểu vậy ah ?
Lũ yêu ma thời nhà sản
Không vụ lợi thì lấy gì nộp phạt? Lương chăng 😁