2023 rồi vẫn còn đi lừa bằng cách này ? Có cách nào hay ho hơn không ?
2023 rồi vẫn còn đi lừa bằng cách này ? Có cách nào hay ho hơn không ?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
2023 rồi vẫn còn đi lừa bằng cách này ? Có cách nào hay ho hơn không ?
clltesterr
ĐẠI BÀNG
6 tháng
thế mà nhiều người vẫn ăn cú lừa đấy b, giờ toàn thấy call tự động, có cả thông báo tự động luôn :v
Lại lùa gà. Vậy mà cũng lừa được cả đống
Cái này là lừa gì bác nhỉ, chưa thấy thằng này gọi bao giờ nên k biết cách thức