Chú @mig29f khi nào dẫn anh chị em đi xem chọi Trâu :ox: Ai mà đứng gần trâu húc cho phát gặp ông bà luôn :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chú @mig29f khi nào dẫn anh chị em đi xem chọi Trâu 🐂
Ai mà đứng gần trâu húc cho phát gặp ông bà luôn 😁
Ghê quá :v
Man rợ rồi đó 😃
vậy xe hư ai đền đây?
@quephuong777 Trâu nó đền ạ 😁
Mày vui tính vãi